Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger mv. - sagsnr. 2014-3801

Print Print
11-12-2014
Læs høringssvar her