Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse af selskaber om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen - sagsnr. 2014-378

Print Print
04-03-2014
Læs høringssvar her