Lovudvalget - Høring over udkast til Kommissionsforordning vedr. ændring af Forordning (EF) nr. 983/2009 og (EU) nr. 384/2010 for så vidt angår betingelser for anvendelse af visse sundhedsanprisninger vedr. plantesteroler og -stanoler mv. - sagsnr. 2014-376

Print Print
03-02-2014
Læs høringssvar her