Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (Fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT) - sagsnr. 2014-3753

Print Print
05-12-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3753 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.