Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (Fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT) - sagsnr. 2014-3753

Print Print
05-12-2014
Læs høringssvar her