Lovudvalget - Høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning - sagsnr. 2014-375

Print Print
24-02-2014
Læs høringssvar her