Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen - sagsnr. 2014-3715

Print Print
05-12-2014
Læs høringssvar her