Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om gebyrer i 2015 på frekvensområdet - sagsnr. 2014-3699

Print Print
01-12-2014
Læs høringssvar her