Lovudvalget - Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger - sagsnr. 2014-3691

Print Print
05-12-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3691 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.