Lovudvalget - Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger - sagsnr. 2014-3691

Print Print
05-12-2014
Læs høringssvar her