Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ansvarsforsikring og garantistillelse for ejendomsmæglere, ejendomsformidlingsvirksomheder mv. - sagsnr. 2014-3690

Print Print
15-12-2014
Læs høringssvar her