Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af friplejeboligloven, lov om almene boliger mv., lov om social service og lov om individuel boligstøtte (Ændret adgang til markedet, ophævelse af kravet om genudbud, ændring af afregningssystemet mv.) - sagsnr. 2014-3665

Print Print
18-12-2014
Læs høringssvar her