Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens afgørelser, der vedrører forhold omfattet af lov om CO2-kvoter - sagsnr. 2014-3638

Print Print
25-11-2014
Læs høringssvar her