Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i kapitalselskaber i Erhvervsstyrelsen - sagsnr. 2014-3632

Print Print
04-12-2014
Læs høringssvar her