Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) - sagsnr. 2014-3631

Print Print
08-12-2014
Læs høringssvar her