Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme mv. - sagsnr. 2014-3623

Print Print
17-12-2014
Læs høringssvar her