Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (Grundkøbslån og blandet boligsammensætning) - sagsnr. 2014-3609

Print Print
24-11-2014
Læs høringssvar her