Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om aktiv socialpolitik (L 80) - sagsnr. 2014-3604

Print Print
24-11-2014
Læs høringssvar her