Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (L 81) - sagsnr. 2014-3603

Print Print
24-11-2014
Læs høringssvar her