Lovudvalget - Høring over ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted, mv.) - sagsnr. 2014-3600

Print Print
02-12-2014
Læs høringssvar her