Lovudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om markedsføring af fødevarer fra klonede dyr - sagsnr. 2014-36

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her