Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af planloven - planlægning af almene boliger i nye boligområdet - sagsnr. 2014-3582

Print Print
24-11-2014
Læs høringssvar her