Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.) - sagsnr. 2014-3570

Print Print
08-12-2014
Læs høringssvar her