Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af ejerens ansvar ved vragfjernelse mv. - sagsnr. 2014-3521

Print Print
26-11-2014
Læs høringssvar her