Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse for forretningsordenen for Ankenævnet for Patienterstatningen og bekendtgørelse om finansiering af Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen og Det Psykiatriske Ankenævn - sagsnr. 2014-3520

Print Print
25-11-2014
Læs høringssvar her