Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1143 af 15. december 2003 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte - sagsnr. 2014-3511

Print Print
12-11-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3511 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.