Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1143 af 15. december 2003 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte - sagsnr. 2014-3511

Print Print
12-11-2014
Læs høringssvar her