Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse - sagsnr. 2014-35

Print Print
21-01-2014
Læs høringssvar her