Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne mv.) - sagsnr. 2014-3492

Print Print
05-12-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3492 Strafferetsudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.