Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne mv.) - sagsnr. 2014-3492

Print Print
05-12-2014
Læs høringssvar her