Lovudvalget - Høring over forslag til revideret vejledning og bekendtgørelse vedr. servicelovens § 41 om merudgiftsydelse til børn som følge af L 27 - sagsnr. 2014-3491

Print Print
25-11-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3491 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.