Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere mv., udlændingeloven og retsplejeloven - sagsnr. 2014-3479

Print Print
02-12-2014
Læs høringssvar her