Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om, at der ikke er fradrag for importmoms ved indførsel til Danmark af aktiver, som er leaset hos et selskab, der er etableret i et land uden for EU - sagsnr. 2014-3470

Print Print
10-11-2014
Læs høringssvar her