Skatteudvalget - Høring over styresignal om skærpelse af praksis jr. SKM2014.354.SR, i forhold til godtgørelser for direkte forskelsbehandling efter forskelsbehandlingslovens § 2 fr. § 7 der ydes i forbindelse med fratræden af stilling - sagsnr. 2014-3444

Print Print
24-11-2014
Læs høringssvar her