Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om basisanalyser, bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand, bekendtgørelse om miljømål mv., bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner - sagsnr. 2014-3437

Print Print
24-11-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3437 Lovudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.