Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om basisanalyser, bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand, bekendtgørelse om miljømål mv., bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner - sagsnr. 2014-3437

Print Print
24-11-2014
Læs høringssvar her