Uddannelsesudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv. - sagsnr. 2014-3423

Print Print
15-12-2014
Læs høringssvar her