Lovudvalget - Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - sagsnr. 2014-34

Print Print
17-01-2014
Læs høringssvar her