Lovudvalget - Høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af lovforslag nr. 26 om forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Adgang for samlevende til at adoptere sammen) - sagsnr. 2014-3391

Print Print
26-11-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3391 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.