Lovudvalget - Høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af lovforslag nr. 26 om forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Adgang for samlevende til at adoptere sammen) - sagsnr. 2014-3391

Print Print
26-11-2014
Læs høringssvar her