Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler, lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto og gennemførelse af boligkreditdirektivet) - sagsnr. 2014-3380

Print Print
25-11-2014
Læs høringssvar her