Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet motorkøretøj) - sagsnr. 2014-3369

Print Print
03-11-2014
Læs høringssvar her

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2014/2014-3369 Strafferetsudvalget.aspx - d. 06-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.