Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet motorkøretøj) - sagsnr. 2014-3369

Print Print
03-11-2014
Læs høringssvar her