Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker mv., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. samt forskellige andre love samt ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører - sagsnr. 2014-3352

Print Print
17-11-2014
Læs høringssvar her