Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven - sagsnr. 2014-3347

Print Print
10-11-2014
Læs høringssvar her