Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse - etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning i § 3-områder og vejledende bødeniveau - sagsnr. 2014-3344

Print Print
17-11-2014
Læs høringssvar her