Lovudvalget - 2014-3343 Høring over udkast til bekendtgørelse om den variable del af vandafledningsbidraget for spildevand - sagsnr. 2014-3343

Print Print
10-11-2014
Læs høringssvar her