Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge mv.) - sagsnr. 2014-3316

Print Print
07-11-2014
Læs høringssvar her