Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan - sagsnr. 2014-3299

Print Print
14-11-2014
Læs høringssvar her