Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om havstrategi - sagsnr. 2014-3251

Print Print
30-10-2014
Læs høringssvar her